ELISABET HEIGARDPSYKOTERAPI & UTVECKLING
Välkommen Verksamhet
Legitimation och auktorisation

När man söker terapi första gången är det lätt att gå vilse bland alla terapeutiska skolor och inriktningar. Hur ska man veta om terapeuten kan sina saker och är erfaren? Legitimation och auktorisation kan vara till hjälp, det är en slags varudeklaration för kunskap och kompetens.

Legitimation

Socialstyrelsen utfärdar legitimation för vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den som har legitimation står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesutövning inom sitt område. Utbildningens innehåll, längd samt personens praktiska erfarenheter och skicklighet har bedömts innan legitimation utfärdas.

För att bli legitimerad psykoterapeut behöver man först ha en akademisk utbildning inom ett människovårdande yrke, till exempel sjuksköterska, socionom, psykolog eller läkare, och efter detta en grundläggande psykoterapiutbildning, oftast på halvtid under fyra terminer. Därefter krävs minst två års praktiskt psykoterapeutiskt arbete, egen genomgången psykoterapi och en lämplighetsbedömning för yrket innan man kan antas till en treårig legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på halvtid. De flesta psykoterapeuter har av naturliga skäl hunnit skaffa sig lång yrkes- och livserfarenhet innan de når fram till legitimation.

Läs mer om legitimation på www.socialstyrelsen.se/

Auktorisation

Auktorisation utfärdas av organisationer. Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (sfKBT) utfärdar auktorisation för legitimerade psykoterapeuter som är medlemmar i föreningen och har utbildning från en läroanstalt som föreningen har godkänt.

Läs mer om auktorisation: http://www.sfkbt.se/

tillbaka

© Elisabet Heigard 2011, webbdesign: Mats Aronsson Stockholm